Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği olarak, Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2014’ü 11-15 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da Cornelia Diamond Hotel’ de düzenliyoruz. Sadece İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanının değil, genel olarak tıbbın en önemli ve güncel konularından biri olan Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü ile ilgili en yeni bilgilerin paylaşılacağı, günlük pratikteki sorunların masaya yatırılıp enine boyuna tartışılacağı bilimsel düzeyi ve ciddiyeti ile kendini kanıtlamış olan kongremize sizleri davet etmenin büyük mutluluğunu şimdiden hissetmekteyiz.

Değerli üyelerimizin çok iyi bildiği üzere derneğimizin bilimsel aktiviteleri yalnızca periyodik olarak düzenlenen Hastane İnfeksiyonları Kongresi (HİKON) ve Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programları (HİEP) ile sınırlı kalmayıp, her sene değişik yerlerde ve değişik boyutlarda yapılan hemşire ve hekimlere yönelik bilimsel toplantı ve eğitim programlarını da kapsamaktadır. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı birçok dernek ile işbirliği yaparak değişik bilimsel aktivitelere de destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Nisan 2011’de hayata geçen HİDERİM, üyelerimiz arasında bilimsel ve sosyal iletişimin arttırılması yönünde çok önemli bir rol oynamış olup etkinliklerine aktif bir şekilde devam etmektedir.

Bu kongrede de sizlerden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda kongre programımızı hazırlamaya çalıştık. Dernek Yönetim Kurulumuz, Kongre Düzenleme Kurulumuz ve Bilimsel Danışma Kurulumuzun özverili çalışmaları ve değerli konuşmacıların bilimsel katkılarına siz üyelerimizin ve katılımcıların destekleri ile her zamanki gibi belleklerde iz bırakan bir kongre yaşayacağımızın bilinciyle sizleri Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Yönetim Kurulu ve Kongre Düzenleme Kurulu adına kongremize davet ediyoruz.

Dr. Hande ArslanDr. Sebahat Aksaray
Bilimsel Sekreterya Bilimsel Sekreterya
Dr. Mehmet Bakır
Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı